مقدمه

در مرحله طراحی سازه ای و قطعات صنعتی که تحت تاثیر نوسانات به واسطه بار ها و محرک های ارتعاشی می باشند، انجام آنالیز مودال کاملا ضروری است. زیرا باید قطعه طوری طراحی شود که تا حد امکان از محدوده فرکانس تشدید آن دور باشد، زیرا نوسانات در محدوده فرکانس طبیعی سازه، موجب افزایش دامنه نوسانی ودر نتیجه خطر از هم پاشیدگی قطعه را بسیار زیاد می کند.

از آنالیز مودال جهت تعیین مقدار فرکانس های طبیعی و شکل مود آن، در فرکانس مزبور استفاده می گردد. مقدار فرکانس طبیعی هر سازه بستگی به شکل سازه آن، جنس و تکیه گاه های آن دارد. در عین حال مقدار بارگذاری ها و نوع بارگذاری نیز می تواند در مقدار فرکانس طبیعی موثر باشد. به همین دلیل نرم افزار ANSYS دو نوع آنالیز مودال " تنش آزاد و پیش تنش " را در اختیار کاربر قرار داده است. برای آشنایی دقیق تر با این آنالیز می توانیم به آدرس زیر مراجعه کنیم :

ANSYS Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > ANSYS Structural Analysis Guide > Chapter 3 : Modal Analysis

این نکته قابل ذکر است که این محصول از ANSYS ، به صورت خطی آنالیز مودال را انجام می دهد و هرگونه اعمال خواص غیر خطی همچون خواص پلاستیسیته، المان های تماسی و ... حتی در صورت تعریف نادیده گرفته می شود.

در اینجا ابتدا روش های آنالیز مودال را نام می بریم. بعد از آن با ذکر یک مثال به تشریح روش می پردازیم.

 

موارد آورده شده در پروژه:

انیمیشن حرکت بال در انسیس

فایل های انسیس

فایل ورد - 19 صفحه و قابل ویرایش

فایل پاورپوینت - 10 صفحه و قابل ویرایش

 

قیمت : 4000 تومان