واژه‌ی سونار مخفف عبارت " Sound Navigation And Ranging " ناوبری و فاصله‌یابی صوتی است. کاربرد اوّلیه سونار کشف و توصیف (تخمین موقعیت، سرعت و ماهیت) اشیا قرار گرفته در کف دریا و یا اشیا شناور و غوطه‌ور در آب بود. سامانه‌های الکترونیکی کشف و رهگیری سوناری در قرن بیستم وارد زندگی بشر شدند. محرک اصلی بشر جهت ورود به این عرصه غرق شدن کشتی غول‌پیکر آر‌ام‌اس تایتانیک و وقوع جنگ جهانی اول بود لکن بعدها سامانه‌ها و تکنولوژی مربوط به این شاخه نوظهور طی جنگ جهانی دوم گسترش بیشتری یافتند؛ گرمی تلاش دانشمندان این شاخه طی جنگ سرد فزونی یافت و سبب توسعه بیش از پیش آن شد. به هر حال با در نظر گرفتن موجودات دریایی انسان را باید موجودی تازه‌کار در استفاده از سونار محسوب کرد! به عنوان مثال دلفین‌ موجودی خبره در استفاده از سونار است؛ این موجود از طریق ارسال پیک‌های صوتی و انجام پردازش بر روی پژواک آنها به بررسی دنیای اطراف خود می‌پردازد تا جایی که بدون استفاده از سونار، دلفین موجودی کاملا کور خواهد بود. بسیاری از ماهیان و یا سایر آبزیان قادرند نسبت به ارسال و دریافت پیک‌های صوتی و یا تنها گوش دادن به اصوات محیطی مبادرت ورزند.

 

 

 

 

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 20 صفحه

به همراه فایل پاورپوینت

و رفرنس ها

فهرست :

 

چکیده

مقدمه

انتشار انرژی صوتی

بازتاب انرژی صوتی

تغییر پراکندگی سرعت انرژی صوت با عمق

سونار

تعریف سونار

تاریخچه سونار

تفاوت سونار با رادار

انواع سونار

سونار فعال

محدوده پژواک

معادله سونار فعال

عملکرد سونار فعال

دو مورد استفاده از سونار فعال

سونار غیرفعال

محدوده پژواک

معادله سونار فعال

سونار در جنگ

سونار فعال در جنگ

معایب سونار فعال در جنگ

پوشش‌های ضد سونار جهت استتار زیردریایی‌ها

اندازه گیری عمق آب (Water Depth)

طناب سرب دار (Lead Line)

اکوساندر (Echo Sounder)

اساس کاراکوساندر (Echo Sounder)

ترانسدیوسر (Transducer)

تنظیم (Calibration)

فرکانس پالس و پهنای پرتو (Pluse Frequency and Beam Width) 

دقت و فراوانی عمق‌ها

نمودار ثبت عمق یاب صوتی                                                                                                

اکوساندر (Echo Sounder) الکترونیکی

فهرست تجهیزات مورد نیاز در روی  شناور جهت تعیین عمق

جمع آوری و پردازش داده‌ها

تجهیزات اختیاری

اندازه‌گیری غلظت مواد بستر دریا (Density Measurement)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مراجع

 

قیمت : 5000 هزار تومان

 

 

 

 

 filesell