این قایق به طول ۳۶ متر، در سال ۱۸۸۵ در دریا آسیب دید. با این که به ساحل نزدیک شد، اما امکان تعمیر آن به وجود نیامد و در ساحل و در زیر آب دفن شد. فاصله کم سطح کشتی با سطح دریا، زیبایی عجیبی به این منطقه داده‌و باعث تبدیل شدن آن به جاذبه گردششگری شده‌است.کشتی های به گل نشسته

nextpayfilesell