قبرستان کشتی دوحه، یکی از بزرگ‌ترین قبرستان‌های کشتی دنیا است و بسیاری از کشتی‌های که از رده خارج می‌شوند، به این ساحل آورده می‌شوند. عمق کم آب و ساحل شنی، منظره زیبایی از قایق‌های این قبرستان می‌سازد که مورد علاقه عکاسان است.کشتی های به گل نشسته


nextpayfilesell