پروژه مکسرف - طراحی کشتی نفتکش - درس هیدرو استاتیک

این پروژه مخصوص درس هیدرو استاتیک می باشد.

گروه مهندسی دریا - کشتی سازی

در پروژه زیر موارد زیر وجود دارد.

1. فایل های مکسرف به صورت کامل

2. گزارش کار به صورت فایل ورد و قابل ویرایش (13 صفحه)

3. عکس های تهیه شده از برنامه و در حین کار

4. مشخص کردن جای تانک ها و فایل تانک ها

5. گزارشات نهایی

 

 

در این پروژه از parent30 استفاده شده است که در پروژه مشخصات کامل آن می باشد.

12 // Number of waterlines
37 // Number of stations
1 // Read deckline
1 // Read contour
1 // Read aft contour
1 // Read forward contour
0 // Read flat of bottom
167.000 // Length
22.860 // Beam
10.870 // Draft

 

نمونه تصویر از کار :

قیمت : 4000 تومان

 nextpayfilesell