توضیحات در مورد کتاب

 

کتاب حاضر در مورد تعمیرات قایق های فایبر گلاس می باشد.

تعداد صفحات : 193
 
زبان : انگلیسی
 
تمام رنگی و در قالب PDF می باشد.
 
تصویر زیر به عنوان یک صفحه از این کتاب می باشد.
 
قیمت : 1000 تومان