این کشتی ها دارای یک سطح شیب دار1 در سینه یا پاشنه هستند به گونه ای که وسایل نقلیه به کمک سیستم رانش خودشان، از روی سطح شیب دار وارد کشتی شوند. قبلا از جرثقیل برای گذاشتن وسایل تقلیه در داخل انبار کشتی استفاده می شد که امروزه منسوخ شده است. حتی برخی از این کشتی های RO-RO ( کشتی حمل وسایل نقلیه2 ) برای حمل و جابه جایی یک قطار طویل طراحی شده اند به گونه ای که قطار به همراه بار و مسافر و کلیه اجزاء وارد کشتی می شود و از یک طرف دریاچه یا کانال به طرف دیگر منتقل می شود. برای جابه جایی راحت اتومبیل و وسایل نقلیه در داخل کشتی، این کشتی ها دارای دیواره های داخلی نیستند و از نظر پایداری در شرایط صدمه دیده دیده3 ، بسار آسیب پذیر هستند. برخی از کشتی های RO-RO علاوه بر وسایل نقلیه، می توانند بار و مسافر هم حمل کنند. سرعت حرکت این کشتی ها 22-18 گره می باشد. حدااکثر تناژ آنها 50000GRT است.


1- ramp

2- Roll On – Roll Off

3- damage stability


منبع : کتاب جامع مهندسی معماری دریایی


چای ساز شخصی طرح زیر دریایی

خرید پستی