این کشتی ۱۱۵۵ تنی، در سال ۱۸۷۹ روانه دریا شد. این کشتی که با طولی نزدیک به ۶۷ متر ظاهری باشکوه داشت و زبانزد بود، در اوایل قرن بیستم در سواحل جزایر فالکلند دچار مشکل شد و به گل نشست.کشتی های به گل نشسته


nextpayfilesell