این سورس آماده کتاب اندروید دارای قابلیت های های زیر می باشد.

دارای قسمت جست جو

دارای قسمت علاقه مندی ها

و تمام چیزهایی که یک کتاب نیاز دارد

این سورس توسط ایکلیپس (Eclipse) نوشته شده است.