مجله انرژی‌های تجدید پذیر و محیط زیست (Journal of Renewable Energy and Environment-jree) بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزرات علوم، تحقیقات وفناوری (نامه شماره 35944/18/3 مورخ 13/3/1392) دارای اعتبار علمی- پژوهشی با رتبه الف می باشد. این مجله با همکاری مشترک پژوهشگاه مواد و انرژی و انجمن مهندسی شیمی ایران به چاپ می رسد. مجله انرژی‌های تجدید پذیر و محیطزیست بصورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود. اعضای هیات علمی و متخصصان می توانند مقالات کامل پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی خود در زمینه های انرژی تجدید پذیر و محیط زیست با سرفصلهای: تولید، ذخیره سازی، تبدیل، توزیع، مدیریت (اقتصاد، سیاست‌ها و برنامه ریزی) و پایداری محیط زیست را برای بررسی به این مجله ارسال نمایند. 


برای ارسال مقاله یابرای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی مجله(www.jree.ir)مراجعه شود.