این کشتی در سال 1912 و در کشور انگلیس ساخته شد است.

در سال 15 آوریل 1912 در اولین سفر دریایی خود به آمریکا دچار صانحه ( برخورد با کوه یخ ) شد و 1514 نفر از خدمه و سرنشینان جان باختند.


جمله ای که توماس اوندرز سازنده کشتی تایتانیک پس از ساخت آن گفت : ”حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق کند

تایتانیک در اولین سفر خود در 15 اوریل 1912 غرق شد.