برای پیدا کردن انتقال حرارت در میله می توان از کدنویسی در متلب استفاده کرد. در کد زیر که شما آن را دانلود خواهید کرد، چهار روش مورد نظر در ادامه آورده شده که مسئله انتقال حرارت در میله را حل می کند.

 

FTCS

دوفورت فرانکل    dufort frankel

لاسونن            lasonen

کرانک نیکلسون                crancknicklson

 

 

قیمت : 5000 هزار تومان

 

 

 

 

 filesell