قدرت دریایی ( فورس دریایی ) و شرایط دریایی و شرایط باد ( بیوفورت )


هر کشتی برای شرایط خاص آب و هوایی طراحی می شود بخصوص برای تحمل ارتفاع خاصی از امواج دریا. امواج دسته بندی شده و با شماره های خاصی بیان می شوند که این شماره ها را قدرت دریایی (sea state) یا فورس دریایی (sea force) گویند. مثلا وقتی گفته می شود قدرت دریایی 3 یعنی ارتفاع موج مشخصه 1 متر و حداکثر ارتفاع موج 1/5 متر است. از آنجا که عامل پدید آورنده امواج دریا، وزش باد می باشند، شرایط دریایی را می توان از سرعت باد نیز تشخیص داد. شرایط باد با عدد بیوفورت تعریف می شود. مثلا قدرت دریایی 3 متناظر با عدد بیوفورت 4 و معادل است با سرعت باد حداقل 10 و حداکثر 16 گره. شرایط دریایی و باد د جدول زیر نشان داده شده اند. کشتی های کوچک و کرانه پیما برای قدرت دریایی کمتر از 4 و کشتی های اقیانوس پیما ( وابسته به تناژ و ابعاد ) برای قدرت دریایی بالاتر از 4 طراحی می شوند. طراحی باید به گونه ای باشد که کشتی در معرض اماج تعریف شده غرق نشده و کارایی آن مختل نگردد.منبع کتاب جامع مهندسی معماری دریایی