لندینگ کرافت1 نوعی شناور با آبخور کم است که خود را به نزدیکی ساحل رسانده و در واقع خود را به گل می زند و لفظ " لندینگ " هم به همین منظور استفاده می شود. در قسمت جلوی شناور یک درب لولایی بزرگ وجود دارد که با باز شدن آن، یک سطح شیب دار برای جابجا کردن بار و وسایل نقلیه به داخل شناور فراهم می شود.لندینگ کرافت ها معمولا تک عرشه ای هستند. در زیر عرشه نیز مخازن متعددی قرار می گیرند. لندینگ کرافت ها بارهای متنوع حمل می کنند، از قبیل بار فله، اتومبیل، کانتینر و ... . نمای کلی این شناور را در عکس زیر می بینید.


1 - Landing Craft
منبع کتاب جامع مهندسی معماری دریایی