کشتی ها را با توجه به خدمات و سایر موارد دسته بندی میکنند.

در این میان کشتی های تجاری /Merchant ship/ را از لحاظ خدماتی بودن آن می سنجند.این کشتی ها دارای دو نوع می باشند.

۱- cargo باری

۲- passenger مسافر


که موضوع مورد بحث ما کشتی های cargo می باشند. خود این کشتی های باری نیز دارای دو نوع خاص که یکی Dry / مخصوص بار های خشک / و دیگری Liquid /مخصوص بار های مایع/ می باشد


انواع dry


general cargo

همانطور که از نام این کشتی ها بر می آید ، کشتی هایی برای عمل بار های عمومی می باشند. از مشخصاتشان می توان به داشتن جرثقیل بر روی عرشه کشتی برای جابجایی بار، چند عرشه بودن این کشتی ها/ انبارها را برای تنوع بارگیری ، بارگیری بیشتر ، جابجایی راحت بار ها در انبار و مقاومتی که ناخواسته این عرشه ها ایجاد می کنند چند عرشه می سازند/ و ….

به انبار های این نوع از کشتی Hold می گویند.Bulk Carrier

bulk یعنی فله و به همین دلیل این کشتی ها را فله بر می نامند. بار های فله ای مثل سیمان ،گندم و ……

این نوع از کشتی جرثقیل ندارند و برای تخلیه بارها از گرپ های بزرگ که در بنادر وجود دارد استفاده می کنند.

انبارشان چند عرشه ای نیست و تنها یک عرشه دارند.

انبار ها را به صورت دو جداره می سازند.

Container ship

مخصوص حمل کانتینر می باشند و از پر طرفدارتین کشتی ها هستند. علت آن هم جدید بودن این کشتی ها،رفت و برگشت سریع نسبت به کشتی های دیگر که این به تنهایی خودش در امد بیشتر می اورد،دارای طراحی خوب و… .

اما این کشتی ها یک مشکل عمده دارند که خود کانتینر ها حجم بزرگی را اشغال می کنند ولی بار کمی را میگیرند. برای حل این مشکل هم تنها کشتی محسوب می شوند که می توانند بر روی عرشه اصلی بار حمل کنند.Ro-Ro

برای حمل وسایل نقلیه

این وسایل را از Ramp / در های ورودی / از بالای عرشه اصلی کشتی وارد کرده و به انتهایی ترین جای کشتی میبرند. انبارها نیز به صورت گاراژ ها ی ساختمانی طبقه طبقه می باشند.

این کشتی دیواره عرضی ندارد.


Refrigerated ship

کشتی های یخچال دار مخصوص بارهای فاسد شدنی که خودشان دونوع COOL و COLD دارند.ساعت کاسیو 558 چرمی


خرید پستی