وقتی یک کشتی غرق شده و یا به گل می‌نشیند، خسارات زیادی برای مالکان آن به بار می‌آورد. اما اتفاقی که در این سالها افتاده است، تبدیل شدن این کشتی‌ها به جاذبه گردشگری است. در نقاط مختلف دنیا این کشتی‌ها را تخریب نکرده و از آن به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌کنند. تغییر رنگ فلز و چوب پس از گذر زمان و بر اثر رطوبت، شکلی زیبا به کشتی‌ها می‌دهد. علاه بر این، یک کشتی نیمه ویران، تمثیلی شاعرانه است. به مرور زمان کشتی های غرق شده بخشی جدا نشدنی از محیط زیست آن منطقه می شود.
ایران ( بوشهر ) نیز دارای یکی از کشتی های تفریحی به نام رافائل بود که بعد از بمباران توسط هواپیماهای عراقی در خلیج همیشگی فارس به گل نشست. رافایل شش سال بعد از آن که به سواحل ایران آمد، آرام آرام به زیر آب رفت، تکه‌تکه شد و مانند عروسی جان باخته و زنگ زده، نزدیک بوشهر زیر آب خفت. فرورفتن این کشتی تفریحی که بزرگ‌ترین کشتی مغروق درخلیج فارس است تا امروز هم اثرات و پیامدهایی برای تردد کشتی‌ها و محیط زیست دریایی کشور داشته است.

این پست ادامه دارد ...
nextpayfilesell